Updated: 03.12.2022
Channel «Arcticriver»
y

A te korosztályodnak mi a véleménye az olvasásról

The Imperfectionist Ian Guest

Ilyenkor kínosan feszengtél a barátaid előtt, és remélted, hogy megértik majd a helyzetet.

Nem lesz második forduló, ha a legfegyelmezettebb párt szimpatizánsainak részvétele aránytalanná válik.

26 Ezeknek a méréseknek közvetlen gyakorlati haszna azonban kevés annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mennyit lehet elolvasni életünk során fejtegeti tovább tanulmányában.

A megalázott és halálba kényszerített Nemecsek Ernők - még a Bambi sem múlt el vérengzés nélkül.

osztályú tanulmányait a fehértemplomi állami gimnáziumban, a 6 8.

A gyerekkori román játszótársaitól elsajátított némi román nyelvtudásnak egyébként jó hasznát vette az 1920-as, 1930-as években, amikor szüleit meglátogatta az immár Romániához került Oravicabányán.

Az 1920-as években dokumentációs jellegű szövegek készítésével bibliográfiák, sajtószemlék, tömörítvények jelentkezett a Jakabffy Elemér szerkesztésében Lugoson kiadott Magyar Kisebbség című szaklapban, érthető módon néhány évig jelentős helyet kaptak olvasmányai között a Népszövetség kisebbségvédelmi tevékenységével foglalkozó közlemények.

A szépirodalmon belül a hat év alatt mindössze két verseskötetet olvasott, a novelláskötetek száma 70 volt.

Aktuális, főleg politikai kérdésekkel foglalkozó könyvet keveset tanulmányozott, mindössze egy ilyen kötetet jegyzett fel, egy Sasmosky nevű szerző Die Balkanpolitik Österreichs-Ungarns című kétkötetes munkáját.